GesCat

SERVEIS

PARTICULARS

COTXES O AUTOS

Són les assegurances de turismes a nivell particular, excloent els taxis o vehicles destinats a qualsevol altre activitat que no sigui la de vida quotidiana. Es dóna cobertura a nivell d’assegurança de responsabilitat civil obligatòria estipulada per l’Estat i la reclamació dels danys que ens han estat ocasionats. Hi ha la possibilitat de contractar cobertures addicionals a nivell d’ampliació de capital de la RC, cobertura de vidres, robatori (total o parcial), incendia o el tot risc (amb franquícia o sense). També s’assegura l’assistència en carretera des del kilòmetre 0, tant si el vehicle es troba aparcat al garatge com si s’atura en qualsevol via. Dins d’aquesta categoria trobaríem: turismes, tot terrenys, microcotxes, mono volums, i aquelles furgonetes de petita capacitat catalogades (segons els barems de cada companyia) com a turismes.

MOTOS I CICLOMOTORS

Assegurances de vehicles de dues rodes (en ocasions de tres). S’assegura la seva circulació ja sigui en carretera com en vies rurals. Cobreix la responsabilitat civil obligatòria, voluntària, les lesions com a conseqüència d’un sinistre, la defensa i la reclamació. Segons el valor de la moto, també hi ha la possibilitat de cobrir els danys per incendi i robatori.

EMBARCACIONS

S’assegura l’embarcació, els danys que pugui ocasionar aquesta i la remolcada per trasllat, ja sigui per mar o per terra. Opcionalment també es pot cobrir els accidents personals dels que hi viatgen.

FURGONETES

Assegurances destinades a garantir aquells vehicles catalogats (segons els barems de cada companyia) com a furgonetes, destinades a transport de persones o mercaderia ja sigui pròpia o de terceres persones. Les garanties que assegurem són la responsabilitat civil per poder cobrir els danys que podem ocasionar a tercers i la reclamació de danys que ens puguin fer. També es poden contractar altres cobertures com vidres, robatori ( total o parcial del vehicle), incendi o tot risc (amb o sense franquícia). En aquests tipus de vehicles també s’assegura l’assistència en carretera.

CAMIONS

Assegurances destinades a donar cobertura a camions rígids, tractors, remolcs o semiremolcs. Es poden contractar les garanties necessàries, a nivell de defensa i reclamació com la de vidres, robatori i incendi. Així com la possibilitat de contractar la responsabilitat civil de la càrrega durant la circulació. En aquests tipus de vehicles també s’assegura l’assistència en carretera.

Assegurances de vivendes, ja siguin principals, secundàries o eventuals com ara els remolcs i caravanes.

Per tal de donar un alt nivell de protecció i seguretat a la vivenda es fa una assegurança a mida de l’usuari. El que s’assegura és la totalitat de la vivenda, és a dir, l’edificació, el mobiliari, els béns particulars, els objectes de valor, joies i responsabilitat civil.

Es dóna cobertura de RC en la nostra vida privada de tots els residents de la vivenda en cas d’assegurar la vivenda principal.

Els danys que donen cobertura l’assegurança són aquells que puguin passar en motiu d’un accident, ja siguin danys per aigua, incendi (parcial o total), danys elèctrics (per pujada de tensió o fenòmens meteorològics), danys per robatori (dins o fora de la vivenda), danys estètics (tant del continent com del contingut).

Depenent de les necessitats de cadascú, la cobertura es pot ampliar a tot risc (similar al tot risc dels vehicles) i contractar reparacions d’electrodomèstics, desembossament de canonades, etc i un munt de garanties addicionals.

Assegurances que faciliten als familiars la gestió i tràmits en cas de mort de l’assegurat. Són les anomenades pòlisses de decessos.

Aquestes assegurances cobreixen les despeses generades per una defunció (repatriació del cos, despeses del funeral…) i això permet viure amb tranquil·litat a l’assegurat i als seus familiars. Es garantitza una assistència permanent i personalitzada per professionals, en moments tan necessaris.

Es garanteix l’assistència en viatge en qualsevol lloc del món; hi ha un servei telefònic d’orientació mèdica 24 hores; hi ha la possibilitat de demanar una segona opinió mèdica; hi ha tele-assistència amb l’enviament, si cal i de forma immediata, d’ambulància, policia i/o bombers entre d’altres; també hi ha cobertura dental (és a dir, hi inclou una sèrie de serveis dentals gratuïts i altres amb descomptes).

Assegurances que garanteixen la mateixa qualitat de vida als familiars quan es produeix la mort de l’assegurat. En aquestes assegurances també es pot contractar la cobertura en cas d’invalidesa absoluta o permanent de l’assegurat, rebent en aquests supòsits una renda mensual o la totalitat del capital assegurat.

Assegurança que dóna la possibilitat d’agilitzar les visites mèdiques en vers a les llargues cues de la Seguretat Social. Els assegurats poden anar als especialistes mèdics sense demanar visita prèvia al metge de capçalera.

Es cobreixen tot tipus d’especialitats, dins d’un quadre mèdic molt ampli i en centres professionals de renom.

Serveix per donar cobertura a qualsevol reclamació rebuda per part d’un tercer.

La responsabilitat civil la troben en diferents àmbits: desde la vida privada, ja sigui com a integrant de la unitat familiar o la cobertura als danys que puguin provocar els nostres animals domèstics, com en la vida professional en el desenvolupament de la nostra activitat laboral.

Assegurances pensades per viatjar amb tranquil·litat, donant cobertura tan mèdica com jurídica arreu del món. La cobertura també inclou la pèrdua i el desperfecte de l’equipatge i l’opció de contractar la devolució dels diners per cancel·lació del viatge per causes de força major.

Dóna cobertura jurídica a possibles reclamacions de tercers en l’àmbit legal amb la possibilitat de contractar la nostra reclamació vers a tercers.

PROFESSIONALS (EMPRESES I AUTÒNOMS)

Assegura a l’autònom una renda diària quan un accident o malaltia l’impedeixi treballar. Li donem la possibilitat de contractar les garanties i els capitals que millor s’adaptin a la seva situació laboral (indemnització per hospitalització, estada en UVI, intervenció quirúrgica, etc). Les empreses tenen la possibilitat de contractar aquesta pòlissa per cobrir als seus treballadors.

Assegurança de contractació individual per la qual es garanteix el pagament d’un capital quan l’assegurat pateix un accident. L’àmbit de protecció és total ja que cobreix a l’assegurat en qualsevol part del món, durant les 24 hores i amb independència que l’accident sofert sigui laboral o de qualsevol altre tipus.

Assegurança que dóna cobertura a tercers en cas d’accident en l’explotació de l’activitat empresarial. Hi ha la possibilitat de contractar la RC d’explotació, productes, treballs en calent, danys a confrontants, la laboral (dels treballadors), de barreja.

Dóna cobertura a qualsevol reclamació rebuda per part d’un tercer en l’exercici de l’activitat professional de l’assegurat.

Assegurances per a petites i mitjanes empreses, donant cobertura al continent, al mobiliari, a la maquinària, a la mercaderia, etc.

Dóna cobertura als accidents que puguin patir els treballadors en l’àmbit laboral. Aquest tipus d’assegurança és obligatòria per llei i per conveni.

COL.LECTIUS

Assegurances que contracten les comunitats de veïns, ja siguin a règim vertical (blocs de pisos) o bé horitzontals (cases unifamiliars aparellades), o mancomunitats de veïns.

Assegurances que cobreixen els accidents que puguin patir les persones que formen part d’un col·lectiu i un moment determinat, com clubs esportius, associacions culturals, escoles…

Assegurança complementària a la d’accidents col·lectius, que serveix per donar cobertura als possibles danys ocasionats a tercers quan realitzen una activitat extraordinària organitzada pel col·lectiu. Els possibles assegurats poden ser associacions teatrals, associacions esportives, escoles, AMPA´s…

SERVEIS FINANCERS I INVERSIONS

Són les pòlisses que ajuden a assegurar el futur, ja sigui a llarg o curt termini, mitjançant la pràctica de l’estalvi periòdic o de les primes úniques. Els clients decideixen quina de les opcions presentades s’ajusta a les seves possibilitats. Hi ha una gran gamma de modalitats a contractar. És la eina que assegura, sense esforç, un patrimoni que completi els seus ingressos el dia de demà.

Unit Linked, Perspektive i/o Allianz Capital

La companyia passa a ser un proveïdor d’assegurances d’estalvi i inversió de qualitat que t’ofereix assegurances destinades a ajudar-te a rendibilitzar els teus estalvis així com a ajudar-te en la teva planificació financera.

Defensiu, Equilibrat o Dinàmic

És el millor complement per la teva pensió de jubilació.

PPA (Pla de Previsió Assegurat), Conservador, Moderat, Global, Renda Variable

Disposem, dins del nostre despatx, d’un Assessor Tècnic Tributari professional amb experiència en el sector.

T'OFERIM LA TRANQUIL.LITAT QUE NECESSITES

Vine a visitar-nos i seu amb nosaltres. Treballem per a tu.

Desplaça cap amunt